Arion kvartetten (1941 - )
Sångkvartett grundad 1941 av bl.a. Arne Ohlson och Sven-Erik Jacobsson.


Skivinspelningar
H.M.V.
En ståtlig man i uniform / Gustaf Wally / Wallys revyork. / X 6707 / *

Sonata
Härlig är jorden (Dejlig er Jorden) / Arion-kvartetten / Ork och klockor (Insp. 25.09.1942) / 173 / *
Kommen I Herdar (Nesen vam noviny) - Det är en ros utsprungen (Es ist ein Ros entsprungen) / Arion-kvartetten / Ork och klockor (Insp. 25.09.1942) / 173 / *

Sonora
Fältjulklappsvisan / Arion-kvartetten / Piano (Insp. 28.11.1942) / 7092 / 
Hej tomtegubbar, del 1 & 2 / 3718 / *
Ritsch-ratsch-filibom (en julrapsodi) del 1 & 2 / Arion kvartetten / 7389 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga