Anna-Lisa Lindzén (12.10.1888 - 19?)

Operettsångerska, skådespelerska. Född i Stockholm. Från 1926 gift med en finsk överstelöjtnant Helge Sawonius. Hon var mest verksam utomlands, bl.a. i Syd-Amerika och USA. Syster till skådespelerskan Hildegard Lindzén.

Skivinspelningar
Polyphon
Säg det i toner (Say it with music) / Lill Erik Hafgren, piano (Insp. 03.1923) / S 44086 /
Kärlek / Lill Erik Hafgren, piano (Insp. 03.1923) / S 44086 /

Filmer
1917 Alexander den store
1924 Den förgyllda lergöken

- Till första sidan -
© Svänga-Benga