Anna-Greta Adolphson (11.05.1917 - 04.05.2010)

Skådespelerska. Född i Stockholm. Dotter till Edvin Adolphsson och Margot de Chergé. Studerade teater för sin far och debuterade på film 1934. Gift Beck-Friis.


Filmer
1934 Sången om den eldröda blomman
1936 Alla tiders Karlsson
1936 Janssons frestelse
1937 En sjöman går i land
1937 Klart till drabbning
1938 Med folket för fosterlandet
1938 Styrman Karlssons flammor
1939 Landstormens lilla Lotta
1940 Karl för sin hatt

- Till första sidan -
© Svänga-Benga