Anders Sandrew (13.03.1885 - 12.10.1957)

Filmproducent, biograf- och teaterdirektör. Född i Vendel, Uppsala. Hette ursprungligen Andersson. Började som specerihandklare men förvärvade på 1920-taler en biografrörelse som växte kraftigt på 1930-talet. I slutet av 1930-talet bildade han AB Sandrew-biograferna och blev då även filmproducent (tillsammans med Schamyl Bauman) med egena ateljeer. Företaget kom att bli ett av de stora filmbolagen i Sverige. Under samma tid ägnade han sig också åt teaterverksamhet och drev Södran 1942 - 55, Scala från 1941 till 1974 och Oscars från 1947.

Litt: Pappa Sandrew (E. Wennerholm, R&S 1964)
Sandrews: De första femtio åren (K. Freund 1988)


- Till första sidan -
© Svänga-Benga