Alvar Anil (1909 - 1995)

Journalist och revyförfattare. Hette egentligen Nilsson. Skrev sin första revy i Arvika 1931 (Friskt vågat) och skrev och uppträdde sedan i 43 nyårsrevyer fram till 1980. Fick Karlstads kulturpris 1976. Producent vid Radiotjänst 1958 - 61. Bror till skådespelerskan Margit Eklund (1927 - )


- Till första sidan -
© Svänga-Benga