Almstedt-Lind kvartetten
Kvartett bestårnde av Ove Lind, klarinett, Bengt Hallberg, piano, Gunnar Almstedt, bas och Robert Edman, trummor. Debuterade i radio våren 1955.Skivinspelningar 
Cupol
Kalle Johansson / Instrumental / Almstedt - Lind kvartetten (Insp. 04.03.1955) / 9039 / *
Caravan / Instrumental / Almstedt - Lind kvartetten (Insp. 04.03.1955) / 9039 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga