Alla tiders dragspelsorkester
HMV's studioorkester och som bestod av medlemmar ur Sune Waldimirs orkester.
Skivinspelningar 
Victor
Skål gutår, potp. del 1 & 2 / Alla tiders dragspelsork. / V-24104 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga