Allan Ryding (29.12.1882 - 1943)

Skådespelare och teaterledare. Gick Dramatens elevskola 1901 - 02 och verkade sedan i olika teatersällskap fram till 1910 då han startade sitt eget sällskap som han turnerade med fram till 1942. Detta sällskap ansågs vara ett av landets främsta. Gift sedan 1904 med Margot Ryding och far till Anna-Lisa Ryding.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga