Alfred Lundberg (06.04.1852 - 11.04.1935)
Skådespelare. Född i Bälinge. Hade eget teatersällskap 1905 - 11. Debuterade på film 1913 och medverkade i drygt 30 filmer. Far till Signe Lundberg-Settergren.

Filmer
1913 Miraklet
1928 En lyckoriddare
1925 Skepparegatan 40

- Till första sidan -
© Svänga-Benga