Alfred Lindholm Alfred Lindholm (1839 - 1919)
Skillingtrycksförfattare från Göteborg. Använde signaturen A.L-m.
 Musikaliska alster
 Två torggummor 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga