Adolf Adgärd
Religiös sångare.
Skivinspelningar
Oktav
Helga natt (Cantique Noël) / Adolf Adgärd / (Insp. Markaryds kyrka 1957) / OV 125 / *
Led milda ljus (Lead, kindly light, amid the encirling gloom) / Adolf Adgärd / (Insp. Markaryds kyrka 1957) / OV 125 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga